KOMU JE PROJEKT URČEN

Projekt Psychologie jinak je určen pedagogům středních škol z celé ČR, kteří mají zájem rozvíjet své poznatky a dovednosti v oblasti výuky psychologie. Vítáme ale i ostatní, kteří se o výuku psychologie zajímají a rádi by načerpali nové informace a energii pro svou práci.

 

Projekt byl ve své původní pilotní verzi zaměřen na vzdělávání pedagogů středních zdravotnických škol v oblasti aplikované psychologie a byl zacílen na střední zdravotnické školy všech krajů ČR mimo Prahu. Do projektu se přihlásilo 17 škol, respektive 50 pedagogů, kteří se pravidelně zapojovali v období října 2011 až června 2013.  Současná verze programu je v upravené formě připravena pro všechny.

 

JAK SE ZAPOJIT

1. Pro pedagogy středních škol a další zájemce:

V rámci udržitelnosti projektu je výukový program realizován v roce 2013/2014 formou jednotlivě akreditovaných workshopů a je otevřen všem zájemcům o problematiku aplikované psychologie.

 

Ústřední myšlenkou celého dvou a půl letého projektu byla tvorba výukových podkladů a zkvalitňování odbornosti pedagogů SZŠ, s jejichž pomocí byly tyto moderní výukové materiály vytvořeny a nyní je můžeme s radostí a zkušenostmi padesáti pedagogů předávat dál.

 

Účastníci se během workshopů seznámí s různými aktivitami vytvořenými přímo pro výuku psychologie na SŠ, získají přístup na e-learning, učebnici, pracovní listy, metodickou příručku a řadu nevšedních zážitků s kolegy z dalších škol.

 

Přihlášky na jednotlivé workshopy přijímáme v průběhu celého roku na emailové adrese davidek.email@gmail.com.

Z důvodu volné kapacity pro všechny zájemce a možnosti ovlivnit termíny a místo konání jednotlivých workshopů však doporučujeme přihlásit se vždy na začátku pololetí.

 

Informace o workshopech

Přihláška

 

2. Pro účastníky proběhlých workshopů

K registraci do eLearningu projektu Psychologie jinak s jeho studijními materiály použijte formulář zde.

 

STUDIJNÍ MATERIÁLY

Plná verze studijních materiálů na webu (včetně eLearningu) je přístupná po přihlášení. Přihlašovací údaje obdrží všichni účastníci workshopů projektu.
V případě, jakýchkoli dotazů se, prosím, neváhejte obrátit na davidek.email@gmail.com.