Projekt „Psychologie jinak“ je financován z  Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), oblast podpory 1.3 – Počáteční vzdělávání – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.  Je určen pedagogům středních zdravotnických škol. Prostřednictvím celkem třinácti teoreticko-praktických výukových a metodických workshopů chceme pokrýt hlavní témata předmětu Psychologie a komunikace a pod záštitou odborníků z klinické praxe i z oblasti akademické půdy Univerzity Karlovy v Praze a Masarykovy univerzity v Brně zpracovat kritická místa vybraných sociálně-psychologických fenoménů.
Vzdělávací program je akreditován MŠMT v rozsahu 142 hodin. Program je rozdělen do dvou samostatných bloků – Psychologie jinak 1 (69 hodin) a Psychologie jinak 2 (73 hodin). Projekt probíhá od března 2011 a bude ukončen v srpnu 2013.

 

CÍLE PROJEKTU

• Zvýšit kvalifikaci a profesní rozvoj pedagogů
• Prohloubit znalosti a podpořit osvojování moderních pedagogických metod, které přispívají ke kvalitnějšímu a efektivnějšímu vzdělávání žáků
• Naučit pedagogy technikám, jak vhodně převádět teorii nejen do zdravotnické praxe
• Podpořit pedagogy při práci s cizojazyčným odborným pojmoslovím a při využívání ICT ve výuce
• Vytvořit metodickou podporu a studijní materiály, které poslouží jako zdroj teoretických informací, námětů praktických cvičení i modelových situací
• Poskytnout pedagogům prostor pro supervizi a intervize, kde budou moci konzultovat zavádění nových metod do vlastní výuky
• Vytvořit komplexní vzdělávací program pro další vzdělávání učitelů psychologie na středních školách

 

AKTIVITY PROJEKTU

V rámci projektu bude realizováno celkem 10 víkendových výukových workshopů, 3 metodické workshopy, 6 intervizí a 2 supervize. Výukové workshopy budou vedeny zážitkovou formou a budou kombinovat teoretický i praktický modul. Metodické workshopy budou sloužit jako vodítko, jak vhodně uplatnit zažité zkušenosti z workshopů výukových ve výuce na středních školách. Cílem intervizí je vzájemná podpora zapojených škol a předávání zkušeností s aplikací nových výukových metod.  Supervize proběhnou přímo na školách pod vedením zkušeného supervizora a jejich náplní bude individuální podpora pedagogů.

 

ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY

V projektu je momentálně zapojeno 17 středních zdravotnických škol z celé ČR.


Materiály vidí pouze přihlášení uživatelé, pokud se chcete registrovat, použijte formulář zde.